Villa Valentijn Middelburg heeft een vergunning van de brandweer. Dit betekent dat aan alle brandveiligheidseisen van de brandweer wordt voldaan.

Er is begin 2017 een nieuwe brandmeld- en ontruimingsinstallatie geïnstalleerd met een doormelding die bij rookontwikkeling of brand direct in werking treedt.

21 Juli 2021 heeft het onderhoud op de brandweerinstallatie plaatsgevonden. Zie hier het certificaat onderhoud brandmeldinstallatie.

Beheerder brandmeld- en ontruimingsinstallatie

Er zijn twee gediplomeerde beheerders die maandelijks de brandmeld- en ontruimingsinstallatie controleren.

Controle Brandveiligheid

Dinsdag 13 februari 2018 heeft er een controle Brandveiligheid plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Ontruimingsoefening

Er is een ontruimingsplan opgesteld waarin duidelijk vermeld staat wat te doen in geval van brand.

Jaarlijks wordt er een ontruimingsoefening gehouden. Het ontruimingsplan is een vast agendapunt voor het maandelijks te houden teamoverleg.

Veiligheid

De leiding van Villa Valentijn Middelburg is verantwoordelijk voor de veiligheid van alle panden. Het pand is niet alleen beveiligd voor inbraak- en brandbeveiliging. We zijn extra beveiligd middels camerabewaking.

Gezondheids- en Veiligheidsrisico-inventarisatie

Ieder jaar wordt het beleid inzake veiligheid en gezondheid in de vorm van een risico- en veiligheidsinventarisatieplan getoetst. Iedere groep wordt weer kritisch bekeken op eventuele risico’s op gezondheids- en veiligheidsgebied. Daarna geven deze gezondheids- en veiligheidsrisico-inventarisatie ter beoordeling van de Oudercommissie Villa Valentijn Middelburg.

Kinder EHBO en BHV

Eerste hulp bij ongelukken wordt gegeven door de leidsters zij hebben allemaal een Kinder-EHBO-diploma gehaald. Tevens is er zijn er twee BHV-ers.

Hygiëne

De hygiënische voorschriften van de GGD worden door Villa Valentijn Middelburg in acht genomen. De leiding is verantwoordelijk voor de hygiëne van beide panden. De leidsters zijn zelf verantwoordelijk voor de hygiëne binnen hun eigen groep. Wanneer ouders klachten of wensen hebben ten aanzien van de hygiëne, veiligheid of inrichting, kunnen zij zich wenden tot de leiding.

Advies nodig?

Villa Valentijn Middelburg helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90