BSO Villa Valentijn Middelburg

Medio februari/maart 2022 zal onze BSO Villa Valentijn Middelburg aan de Korte Burg 3 in Middelburg haar deur openen.

Wij bieden buitenschoolse opvang aan kinderen in de leeftijd van 4 – 13 jaar. Uitsluitend aan kinderen die bij de ABS (Zuidsingel 17) op school zitten.

Uiteraard krijgen de kinderen die opvang genieten bij Villa Valentijn Middelburg (kinderopvang) voorrang.

Wij houden u op de hoogte!