Villa Valentijn Middelburg maakt gebruik van de software van Konnect.

Hiermee kunt u als ouder in het Ouderportaal zelf:

  • Foto’s/filmpjes bekijken die gedurende de opvang worden gemaakt van uw kind(eren), de AVG in acht houdend;
  • Berichten versturen en ontvangen;
  • Een extra dag aanvragen;
  • Een ruildag aanvragen;
  • Uw kindje afmelden ;
  • Facturen inzien;
  • Jaaropgaven inzien;
  • U kunt bijvoorbeeld via de ouderapp toestemming geven om uw kindje mee te laten gaan met een Villa-uitje.

De Konnect ouderapp is een extra communicatiemiddel tussen de pedagogisch medewerkers en ouders.

Kindvolgsysteem

Ontwikkeling bekijken en vastleggen

Met het Digitaal Kindvolgsysteem van Konnect krijgen de medewerkers op de groep een extra tabblad onder ‘Mijn groep’. Op dit tabblad kunnen ze de ontwikkeling van kinderen bekijken en vastleggen. Hierbij hebben ze de keuze of ze één kind willen observeren, ze zien dan alle observatiepunten voor dat betreffende kind, of dat ze meerdere kinderen tegelijk willen observeren voor één of meer specifieke observatiepunten. Zo kan een medewerker bijvoorbeeld tijdens een activiteit voor meerdere kinderen tegelijk alle relevante observatiepunten bijwerken. Bij het observeren kan de medewerker direct een toelichting schrijven en een foto of video vanuit het Konnect fotoboek koppelen aan de observatie.

Naast het vastleggen van observatiepunten, kun je verschillende observatieformulieren inrichten, welke medewerkers (half)jaarlijks  invullen. Hierbij kan naast de observatiepunten ook allerlei andere informatie worden vastgelegd. Na afronding kunnen de observatieformulieren desgewenst online gedeeld worden met ouders. Ook is het mogelijk deze te exporteren naar PDF.

Advies nodig?

Villa Valentijn Middelburg helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90