Opleiding

Villa Valentijn Middelburg werkt alleen met personeel dat een gedegen opleiding heeft genoten. Om de opvang van de kinderen op een zo breed mogelijk niveau te garanderen, wordt er uit verschillende soorten opleidingen gekwalificeerd personeel aangenomen. De grootste splitsing binnen de opleiding is aan te brengen op het verzorgende en agogische vlak. Ook hierin zijn veel varianten mogelijk. Villa Valentijn Middelburg zoekt naar combinaties van verschillende specialisaties, waarbij ook gedacht wordt aan logopedie, bewegingsleer, muziek etc. Bovendien wordt als bijkomende eis gesteld dat het personeel een opleiding volgt voor EHBO.
Villa Valentijn Middelburg is van mening dat de samenstelling van het personeel niet alleen kwalitatief verbetert door op de gevolgde opleiding te letten, maar ook op leeftijd. Bij gelijkwaardige kwaliteiten gaat de voorkeur er naar uit om het totale personeelsbestand ook in dit opzicht zoveel mogelijk te variëren.

Overlegvormen

Voor het goed functioneren van de kinderdagverblijven is tevreden personeel een zeer belangrijke factor. Het contact met de ouders/verzorgers loopt in eerste instantie via de leidsters van de groepen. Het is dan ook van belang dat het personeel een positieve uitstraling heeft. Dit probeert Villa Valentijn Middelburg te realiseren door:

  • Maandelijks teamoverleg waarin de algemene gang van zaken wordt besproken. Agendapunten voor dit overleg kunnen door iedereen worden aangevoerd. Tevens komt in het maandelijkse overleg de kindbesprekingen aanbod. Het teamoverleg staat onder leiding van het afdelingshoofd en wordt schriftelijk door de secretaresse vastgelegd.
  • Wekelijks hoofdenoverleg is een overleg waarbij zowel de directeur als beide afdelingshoofden aanwezig zijn en deze worden ook door de secretaresse schriftelijk vastgelegd.
  • Iedereen staat open voor kritiek
  • Afspraken worden nagekomen
  • Iedereen denkt actief mee en wordt hierin ook gestimuleerd
  • Anti roddelprotocol, is een protocol dat voor alle vestigingen geldt

Advies nodig?

Villa Valentijn Middelburg helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90