Wat doet de oudercommissie?

Het doel van de oudercommissie is het behartigen van de belangen van de kinderen en de ouders, het zo goed mogelijk vertegenwoordigen van de ouders en het geven van adviezen aan de directie. Zo komen we samen tot een hoogwaardige kinderopvang.

Bij feestdagen en speciale gelegenheden organiseren we leuke activiteiten voor de kinderen en/of ouders. U kunt hierbij denken aan een carnavalsviering, sinterklaasviering of een zomerborrel.

De oudercommissie vergadert in principe vier keer per jaar. De agenda van de vergaderingen wordt minimaal zeven dagen voor de vergadering op de website geplaatst en op het informatiebord opgehangen. Iedere ouder heeft, mits van tevoren aangemeld bij de voorzitter van de oudercommissie, als toehoorder toegang tot de vergaderingen. De ouder kan inspreken na toestemming van de voorzitter. Als u aanwezig wilt zijn, kunt u uzelf aanmelden via oudercommissie@villavalentijnmiddelburg.nl. Van de vergaderingen wordt een schriftelijk verslag gemaakt. Een samenvatting hiervan plaatsen wij op de website in “rubriek oudercommissie Villa Valentijn”.

Het overleg van de voorzitter met de directeur is niet openbaar.

Wie zit er in de oudercommissie?

De oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal tien leden. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de zittende oudercommissie. De zittingsduur komt overeen met de duur van plaatsing van eigen kinderen bij Villa Valentijn Middelburg (of twee jaar, zoals in de praktijk). Voor de huidige leden verwijzen wij u naar “oudercommissieleden van Villa Valentijn”.

Hoe is de oudercommissie bereikbaar?

De oudercommissie is bereikbaar via oudercommissievillavalentijnmiddelburg@villavalentijn.nl.

Natuurlijk kunt u ons ook altijd aanspreken bij het brengen of halen van uw kindje.

Vergaderingen oudercommissie

De Oudercommissie vergadert in principe vier keer per jaar over het functioneren van de opvang. De goedgekeurde notulen zijn voor alle ouders op aanvraag verkrijgbaar.

Samenstelling Oudercommissie

De Oudercommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal tien leden. Deze worden na vrijwillige aanmelding benoemd door de zittende oudercommissie. De zittingsduur komt overeen met de duur van plaatsing van eigen kinderen bij Villa Valentijn Middelburg (of twee jaar, zoals in de praktijk).

Contactgegevens

De oudercommissie is bereikbaar via oudercommissievillavalentijnmiddelburg@villavalentijn.nl

Advies nodig?

Villa Valentijn Middelburg helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90