Wat is er heerlijker dan er even in een andere omgeving te zijn. Wij hebben twee Babboe BIG-E bakfietsen aangeschaft om af en toe met de kinderen leuke activiteiten te ondernemen. Te denken valt aan het bolwerk, een bezoekje naar de kinderboerderij de Klepperhoeve, Speeltuin Meiveld, park.

We wandelen ook graag met de kinderen in de buurt van de Villa.

Uiteraard vragen wij eerst aan de ouders of zij hier hun toestemming voor geven.