In de schoolvakanties is het ook op de BSO echt vakantie! Wij werken dan volgens de vakantie planning en organiseren leuke en gezellige activiteiten voor de kinderen! Zo hebben de kinderen ook echt het gevoel dat ze vakantie hebben. Wij plannen uitjes (speeltuin Middelburg Zuid, de kinderboerderij, de jonge Johannes, het park), lunchen wat uitgebreider en hebben meer tijd voor activiteiten zoals koekjes bakken, een activiteit met water als het weer het toelaat, een speurtocht, een workshop, een film-middag en wij werken met vakantie-thema’s!

In de vakantie worden de kinderen gehaald én gebracht door de ouders. Bij het brengen zorgt de pedagogisch medewerker voor veiligheid en geborgenheid door voor elk kind en elke ouder aandacht te hebben. Iedereen wordt gezien. Ook zorgen we ervoor dat je als ouder de praktische afspraken kent (wel of niet schoenen uit, waar leg je de spullen van het kind).

Elke dag zorgen we voor afwisseling: vrij spel, activiteiten, binnen- en buitenspelen. Samen met de kinderen maken we een vakantieprogramma waarbij we op dezelfde manier werken als in de schoolweken, qua uitgangspunten en pedagogisch handelen. Ook deze activiteiten zijn divers en niet verplicht. Er is altijd een alternatief voor een kind dat niet mee kan of wil met een activiteit buiten de BSO. Ook plannen we elke dag een aantal rustmomenten. Dat zorgt voor balans en de nodige ontspanning. Als we in de vakantie een activiteit buiten de BSO doen, gebeurt dit volgens het protocol ‘Activiteiten buiten de locatie.’

De samenstelling van de groep is in de vakantie altijd net even anders. Soms zijn er bijvoorbeeld kinderen die alleen in de vakanties komen. Anderen zijn er juist niet, omdat ze op vakantie zijn. We maken samen de groepsregels voor de vakantie-opvang en doen we groepsspelletjes. Dit bevordert de samenwerking tussen de kinderen en zo doen ze positieve ervaringen met elkaar op. Ook doen we activiteiten waar kinderen in verschillende groepssamenstellingen aan meedoen en bespreken we eventuele conflicten die tijdens zo’n activiteit ontstaan. Zo wordt het groepsproces bevorderd. Aan het einde van de vakantie sluiten we deze bijzondere periode samen af. School gaat weer beginnen, de BSO wordt weer ‘gewoon’. Met een feestje of bijvoorbeeld een tentoonstelling van het vakantiethema, helpen we kinderen bij de overgang van de vakantie naar het schoolleven.

Advies nodig?

BSO Villa Valentijn Middelburg helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90