Kwaliteit en professionaliteit

De vraag naar kwaliteitskinderdagverblijven wordt steeds groter. Deze vraag is dan ook de doelstelling van Villa Valentijn Middelburg; kwaliteit is ons uitgangspunt.

Een goed contact met de ouders en verzorgers is belangrijk in de visie van Villa Valentijn Middelburg. Er is altijd de mogelijkheid om van het individueel spreekuur gebruik te maken. Alleen op die manier kan de dagopvang goed aansluiten op de situatie thuis en op de specifieke achtergronden en (eigen-)aardigheden van het kind.

Zo probeert Villa Valentijn Middelburg bij te dragen aan de optimale ontwikkeling van de kinderen. Doordat Villa Valentijn Middelburg korte lijnen heeft, zijn snelle en flexibele beslissingen mogelijk.

Villa Valentijn Middelburg biedt een all-in pakket dat gericht is op kwaliteit. All-in betekent dat Villa Valentijn Middelburg, alles met betrekking tot de goede opvang van het kind verstrekt.


In de praktijk komt dit tot uiting in:

72b-2kwaliteit_proffesionaliteit.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
 • babyvoeding (met uitzondering van allergieproducten)
 • luiers
 • indien noodzakelijk de mogelijkheid tot het geven van borstvoeding
 • er is een pedagogisch beleidsplan om te kunnen garanderen, dat er meer plaatsvindt in de groepsruimte dan de gebruikelijke verzorging
 • wij stellen hoge eisen aan het te gebruiken speelgoed en leuke kinderboekjes en muziekinstrumentjes in een spannende kindvriendelijke omgeving
 • elke groep heeft zijn eigen kleur
 • de meubels zijn gemaakt van beukenhout
 • extra grote groepsruimten, zodat de kinderen zich vrijelijk kunnen bewegen
 • leidsters met een gedegen opleiding en een EHBO-diploma die dagelijks observatieformulieren bijhouden en invullen
 • het team houdt kindbesprekingen om de ontwikkeling van het kind te bewaken
 • men kan gebruik maken van een spreekuur
 • wij werken met horizontale groepen, waardoor wij de kinderen op maat tijdens de verschillende ontwikkelingsstadia kunnen begeleiden
 • geen vakantiesluitingen, met uitzondering van de reguliere vakantiedagen (CAO kinderopvang), zodat er in de vakantieperiodes niet naar alternatieve opvang gezocht hoeft te worden
 • Villa Valentijn Middelburg voldoet aan de meest recente verordeningen t/m de keuringsdienst van waren toe
 • lest best, we hebben een directe lijn met de brandweer en de kinderen zijn goed verzekerd
f12-babymuziekinstrumenten_2.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg
q2p-tuitbekersopvoedingsvraagstukken3.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg