Zuid-Hollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK)

Wij zijn aangesloten bij de Zuidhollandse Centrale Klachtencommissie Kinderopvang (ZcKK), Postbus 540, 2800 AM  Gouda, ter behandeling van klachten van ouders en ter behandeling van klachten van oudercommissies.