Kinderopvangtoeslag 2018

Kinderopvangtoeslag 2018

Demissionair minister Asscher heeft op 19 juli 2017 bekend gemaakt wat de maximum uurtarieven kinderopvangtoeslag 2018 worden in een brief aan de Tweede Kamer. De nieuwe uurtarieven zijn inclusief de compensatie voor de maatregelen van de Wet IKK die in 2018 al in werking treden. 

Bij recht op kinderopvangtoeslag wordt een deel van de opvangkosten vergoed door de Belastingdienst. De toeslag kan aangevraagd worden tot een maximaal bedrag. Dit is het maximumuurtarief. Wat het maximum is, hangt af van de soort opvang.

Het maximumuurtarief wordt aangepast aan de financiële gevolgen van de gewijzigde kwaliteitseisen. Dit gebeurt in twee stappen, omdat niet alle maatregelen op 1 januari 2018 ingaan. Er zullen op 1 januari 2019 ook nog aanpassingen worden doorgevoerd.

Dagopvang

De eisen aan het volgen van de ontwikkeling van kinderen en enkele scholingseisen worden per 1 januari 2018 ingevoerd. Ter compensatie wordt de maximumuurprijs voor de dagopvang per 1 januari 2018 verhoogd (+€ 0,07).

De belastingdienst vergoed de kosten voor kinderopvang tot een maximaal bedrag € 7,45. 

 Hoe regelt de Wet kinderopvang kwaliteit?

Met de Wet kinderopvang regelt de overheid ook de kwaliteit van de kinderopvang. In de wet zijn basiskwaliteitseisen geformuleerd waaraan de kinderopvang moet voldoen. De wet verplicht het kindercentrum of gastouderbureau te zorgen voor de veiligheid en gezondheid van de kinderen. Ook zijn zij verplicht ouders te informeren over het gevoerde beleid. Elk kindercentrum of gastouderbureau is verplicht een oudercommissie in te stellen. De oudercommissie adviseert over tal van zaken zoals bijvoorbeeld het beleid ten aanzien van veiligheid, openingstijden en de prijs.

De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit. De GGD voert daarom regelmatig inspecties uit. Kindercentra en gastouderbureaus die aan alle eisen voldoen, worden in een register bij de gemeente opgenomen. U heeft alleen recht op een tegemoetkoming van de overheid als het kindercentrum of gastouderbureau waarvan u gebruikt maakt bij de gemeente is geregistreerd. Ook uw werkgever kan om een bewijs van registratie vragen. Kinderopvangcentra die nu al een vergunning hebben zijn met ingang van de wet automatisch geregistreerd.

Bekijk meer informatie over bovenstaande Wet kinderopvang

aj6-midb4.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg