Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK)

 

Wij zijn aangesloten bij Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK).

 

Doel

Het doel van de BVOK is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang. Dit kunnen wij bereiken als we invloed hebben op de besluitvorming rond de kinderopvang. Met deze invloed willen wij voorkomen dat er wet- en regelgeving wordt ingevoerd die in de praktijk niet uitvoerbaar is of financieel niet haalbaar blijkt te zijn.

 

Doelgroep

De BVOK richt zich op directeur/eigenaren (DGA’s) van kinderopvangbedrijven.

Dit reden hiervoor is dat DGA’s:

1) verantwoordelijk zijn voor 70% van de kinderopvangplaatsen;
2) voor eigen rekening en risico werken.

 

Hoe gaan we dit doen?

Om ons doel te bereiken moeten we ervoor zorgen dat de overheid en de SER niet om ons heen kunnen. Daarvoor hebben wij op korte termijn veel (extra) leden nodig. Om dit te bereiken wordt de contributie zo laag mogelijk gehouden. Inmiddels hebben ca. 150 organisaties zich bij de BVOK aangesloten.

De bestuursleden die deze vereniging hebben opgericht, worden niet betaald voor hun werkzaamheden. Zij zetten zich belangeloos in, om ook uw belangen te vertegenwoordigen. Uw contributie wordt uitsluitend aangewend ter dekking van directe kosten, waaromtrend het bestuur van de BVOK u jaarlijks zal informeren.

8hc-kom_erbij_gecomprimeerd.jpeg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg

Ondernemers in de kinderopvang sluit u aan bij de BVOK