Bereken hieronder uw netto kinderopvangbijdrage per maand

Vindt u het fijn om ook een overzicht van de tarieven van 2018 te zien, drukt u op tarieven 2018

Kinderopvangtoeslagtabel - 2018

 

 

De rekenmodule wordt geladen,
een moment geduld aub....


 Opgenomen in kinderopvang register

 

Doordat wij zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (Landelijk Registratienummer 257589806) van de gemeente, kunt u gebruik maken van de kinderopvangbijdrage die het Rijk u biedt. Meer informatie over wat uw bijdrage kinderopvang bij ons zal zijn kunt u vinden op:

 

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

www.berekenhet.nl/modules/werken/kinderopvangtoeslag.html

 

  Toeslagentabel 2017

 

inkomen tegemoetkoming Rijk eerste kind, tweede e.v. kind

Zie hier de kinderopvangtoeslagtabel 2017

jl3-calculator.png - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg

  Opvang 40 en 48 weken

 

Notabene:

U kunt alleen van de opvang van 40 weken en 48 weken gebruik maken in de periode dat uw kind(eren) daadwerkelijk een heel kalender jaar van de opvang gebruik maken, t.w. vanaf 1 januari t/m 31 december.

In de praktijk komt dit neer op twee jaar dat uw kind(eren) gebruik maken van de opvang bij
Villa Valentijn Middelburg BV.

 

Voorbeeld:

uw kind is 1 maart geboren en komt per 1 juni. Dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken.
uw kind wordt 1 maart 4 jaar ook dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken.
U verhuist of andere reden tussentijds dan geldt voor dat betreffende jaar de opvang van 52 weken (er vindt dan een na verrekening plaats)

U dient wanneer u gebruik wil maken van de opvang van 48 weken of 40 weken doch uiterlijk 1 januari van het betreffende kalenderjaar bekendmaken welke weken uw kind(eren) niet aanwezig zal/zullen zijn bij
Villa Valentijn Middelburg BV. Wanneer blijkt dat de ontbrekende weken nog niet bekend zijn gemaakt uiterlijk 1 januari van het kalenderjaar. Gaat de opvang automatisch over op basis van 52 weken per jaar.