Landelijk Register Kinderopvang

Doordat wij zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (Landelijk Registratienummer 257589806) van de gemeente, kunt u gebruik maken van de kinderopvangbijdrage die het Rijk u biedt. Meer informatie over wat uw bijdrage kinderopvang bij ons zal zijn kunt u vinden op:

www.belastingdienst.nl/rekenhulpen/toeslagen/

www.berekenhet.nl/modules/werken/kinderopvangtoeslag.html