Nieuwe Branche Vereniging voor Ondernemers Kinderopvang (BVOK) een feit!

Gepubliceerd: 18 mei 2018

n1w-bvok-mecano_g_suite.jpg - Kinderopvang Villa Valentijn Middelburg

 

De Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) is opgericht door zes ondernemers in de kinderopvangsector.

Ofschoon versnippering van belangenorganisaties niet bijdraagt aan een eensgezinde machtige sectorvertegenwoordiging, was de versnippering reeds een feit voordat de Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK) werd opgericht. Gastouders en maatschappelijke organisaties hadden zich immers reeds separaat verenigd.
Deze versnippering ligt ook voor de hand omdat op meerdere terreinen (zoals: kwaliteitsbeleid, CAO, wet- en regelgeving) de belangen volstrekt niet gelijk zijn.

Indien gastouders en maatschappelijke organisaties zich wél verenigen, en de ondernemers in de kinderopvang dat niet doen, dan dreigen de belangen van ondernemers op belangrijke dossiers onvoldoende vertegenwoordigd te worden.

Vooral als gekeken wordt naar de verhoudingen binnen de kinderopvangsector is de huidige belangenbehartiging scheef. Bedenk dat ca. 70% van het aanbod van de kinderopvang in Nederland wordt verzorgd door ondernemers. De hoogste tijd dus dat de grootste groep aanbieders ook vertegenwoordigd wordt.

 

Terug naar overzicht