Branche Vereniging Ondernemers Kinderopv

Het doel van de BVOK is het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van de kinderopvang.

Lees verder...

 Samen werken aan kwaliteit

In 2017 zijn bij de Geschillencommissie Kinderopvang geen geschillen ingediend over Villa Valentijn Middelburg. Een mooie prestatie!

Lees verder...

 Controle Brandveiligheid Villa Valentijn

Dinsdag 13 februari 2018 heeft er een controle Brandveiligheid plaatsgevonden. Dit naar aanleiding van de omgevingsvergunning brandveilig gebruik.

Lees verder...

 Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

De Wet IKK is per 1 januari 2018 van kracht. Niet alle maatregelen gaan al op 1 januari 2018 in. Een aantal maatregelen gaat een jaar later in.

Lees verder...

 Nieuwe tarieven 2018 zijn bekend

De nieuwe tarieven 2018 zijn bekend.

Lees verder...

 Artikel Kinderopvang Totaal

Landelijke kinderopvangorganisatie Smallsteps maakte onlangs bekend het tarief voor de dagopvang met 4,48 procent te verhogen.

Lees verder...

 Rekentool

Bereken met onze rekentool uw netto maandelijkse kinderopvangbijdrage.

Lees verder...

 Vignet t.b.v. brengen en halen

Alle ouders met kinderen die met de auto hun kind(eren) brengen en halen krijgen een Vignet voor kortdurend stilstaan op de Hagepreekgang ingang Rouaansekaai.

Lees verder...