Ministerie SZW - Kinderopvang en Covid-19: update noodopvang en
compensatie eigen bijdrage ouders

 

'...Sinds maandag 16 maart is de reguliere kinderopvang gesloten. Deze situatie zal in ieder geval tot en met dinsdag 28 april van kracht blijven.
In deze brief geven wij u een stand van zaken rondom de noodopvang voor kinderen in deze periode. Ook informeren we u over de uitwerking van de compensatie van de eigen bijdrage van ouders...'