Nieuwe beslisboom: meer maatregelen voor kinderen (versie 2 december 2021)

De coronabesmettingen onder kinderen lopen op. Daarom heeft het kabinet meer maatregelen genomen die kinderen treffen. We proberen de beslisboom altijd zo eenvoudig mogelijk te maken. Door de extra regels hebben we de beslisboom moeten uitbreiden. Daarnaast hebben steeds meer kinderen zelf corona gehad. Voor deze kinderen geldt er in bepaalde situaties een uitzondering. Ook dat hebben we in de beslisboom opgenomen. Laat u niet afschrikken en volg gewoon stap voor stap de vragen die van toepassing zijn, dan krijgt u vanzelf antwoord op de vraag of een kind thuis moet blijven of naar de kinderopvang en/of school mag. Het vertrekpunt is nog steeds een kind met of zonder klachten die passen bij corona. Overigens: het is niet verplicht om met de beslisboom te werken. Zie de uitleg onderaan dit bericht.

Alle wijzigingen op een rij

Om alle info op 1 A4 te krijgen is de beslisboom weer staand opgemaakt. Daarnaast is aangepast:

  • Bij een kind met klachten wordt weer onderscheid gemaakt in leeftijd: kinderen vanaf 4 jaar met klachten die passen bij corona moeten thuisblijven. Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona moet het vragenschema verder doorlopen worden.
  • Voor kinderen van 0 t/m 3 jaar met klachten die passen bij corona geldt nu ook weer dat zij thuis moeten blijven als een huisgenoot of nauw contact corona heeft.
  • Bij de vraag over komst uit (een gebied in) een land met een zeer hoog risico is toegevoegd: of met een zorgwekkende virusvariant.
  • Bij een kind zonder klachten wordt weer onderscheid gemaakt in het categorie 1 of 2-contact met iemand met corona: als dit een huisgenoot is dan blijft het kind thuis.
  • Bij een kind zonder klachten tussen de 4 jaar en groep 8 dat een categorie 2 contact is van iemand met corona, wordt gevraagd of dit contact in de privésituatie was. Deze vraag is toegevoegd omdat er nog wel eens onduidelijkheid over was. Onder privésituaties vallen bijvoorbeeld: thuis met een vriendje spelen, muziekles of sporten op minder dan 1,5 m.
  • Als een kind als immuun wordt gezien: de termijn is verlengd van 6 naar 12 maanden.
  • Voor kinderen van 0 jaar t/m groep 8 zonder klachten die in de afgelopen 8 weken corona hebben gehad geldt een uitzondering als een huisgenoot corona heeft. Zie de uitleg bij de ****: kinderen van 0 jaar t/m groep 8 die in de laatste 8 weken corona hebben gehad en nu geen klachten hebben, hoeven niet te testen en hoeven ook niet in quarantaine. Twijfel je? Bel dan de GGD.

In en uit quarantaine?

We krijgen veel vragen over wanneer een kind in quarantaine moet en wanneer het weer uit quarantaine mag. De beslisboom geeft hier geen antwoord op, want de beslisboom is een visuele vertaling van de richtlijnen van het RIVM over de keuze of een kind wel of niet naar school/opvang mag. De beslisboom is er niet op gericht om te bepalen of en hoe lang het kind, huisgenoten en gezinsleden in quarantaine moeten. Dat is aan de GGD.

Lees meer https://www.boink.info/nieuws/in-quarantaine-na-recent-herstellen-van-corona

Beslisboom gebruiken niet verplicht

De beslisboom is een vertaling van de regels van het RIVM en de Rijksoverheid. De beslisboom hanteert geen eigen regels. We adviseren mensen die de beslisboom niet fijn vinden gebruik te maken van het protocol kinderopvang & corona of de informatie op de websites van het RIVM en de Rijksoverheid te gebruiken:

lci.rivm.nl/langdurig-neusverkouden-kinderen
lci.rivm.nl/Handreiking-contact-en-uitbraakonderzoek-kinderen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen/coronatest-kind/kind-testen-op-corona
www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kinderen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederland-inreizen
rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/thuisquarantaine/quarantaine-gezinnen-met-kinderen

Downloads beslisboom kinderen thuisblijven of naar kinderopvang/basisschool

Advies nodig?

Villa Valentijn Middelburg helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90