Dit document is het Beleidsplan Veiligheid & Gezondheid van Villa Valentijn Middelburg. Met behulp van dit beleidsplan wordt inzichtelijk gemaakt hoe we op onze locatie werken. Dit heeft als doel om kinderen en medewerkers een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel- en leefomgeving te bieden. Kinderen leren we omgaan met kleine risico’s en ze worden beschermd tegen grote risico’s waar ernstige gevolgen uit kunnen voortvloeien. Om tot dit beleidsplan te komen hebben we het bestaande beleid van Villa Valentijn Middelburg opnieuw bekeken en herschreven. Uitgangspunt hierbij is of de huidige werkwijze leidt tot een zo veilig en gezond mogelijke werk-, speel-, en leefomgeving. De beleidsmedewerker Pedagogiek & Kwaliteit is verantwoordelijk voor het beleidsplan Veiligheid & Gezondheid. Naar aanleiding van ervaringen, veranderingen in wet- en regelgeving en overleg met contactpersonen veiligheid en gezondheid stellen we dit beleidsplan jaarlijks bij. Een beleid komt in de praktijk echter pas goed tot zijn recht als alle medewerkers zich betrokken voelen en het beleid uitdragen. Daarom zal tijdens team overleggen regelmatig het thema veiligheid en/of gezondheid op de agenda staan. Dit om continu in gesprek te blijven over het beleid. Zo blijven we scherp op onze werkwijzen en kunnen we bij veranderingen in de omgeving of situatie, zoals bij verbouwingen of veranderingen in de inrichting, direct controleren of het beleid al dan niet moet worden aangescherpt.

Advies nodig?

Villa Valentijn Middelburg helpt u graag de juiste keuze te maken en passend advies te geven.

Bel ons op: 0854 – 89 00 90