Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang

De Wet IKK is per 1 januari 2018 van kracht. Niet alle maatregelen gaan al op 1 januari 2018 in. Een aantal maatregelen gaat een jaar later in, en soms ook is er sprake van een invoeringsperiode.
De Wet regelt een aantal kwaliteitsitems op hoofdlijnen. De verdere uitwerking vindt plaats in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), het zogenoemde ‘Besluit kwaliteit kinderopvang’. Er zijn ook kwaliteitsmaatregelen die uitgewerkt worden in een Ministeriële regeling (‘Regeling Wet kinderopvang’).

 

Visie Branche Vereniging Ondernemers Kinderopvang (BVOK)