Actueel2021-09-01T14:39:31+02:00

Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 18-10-2021

Protocol kinderopvang & COVID-19 versie 18-10-2021 Inleiding: Dit protocol is opgesteld door de Brancheorganisatie Kinderopvang, de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang, BOinK, in samenspraak met SZW en in afstemming met Voor Werkende Ouders en FNV. Het protocol dient als handreiking voor de kinderopvangsector bij het werken in tijden van COVID-19 en vormt een vertaling van de richtlijnen van het RIVM naar de specifieke situatie van de kinderopvang. Het RIVM heeft een Generiek kader .... lees verder

Villa uitjes

Wat is er heerlijker dan er even in een andere omgeving te zijn. Wij hebben twee Babboe BIG-E bakfietsen aangeschaft om af en toe met de kinderen leuke activiteiten te ondernemen. Te denken valt aan het bolwerk, een bezoekje naar de kinderboerderij de Klepperhoeve, Speeltuin Meiveld, park. We wandelen ook graag met de kinderen in de buurt van de Villa. Uiteraard vragen wij eerst aan de ouders of zij hier hun toestemming voor geven.

Vignet brengen en halen

Het is nu een feit. Wat fijn dat we iedereen kunnen meedelen dat alle ouders met kinderen die met de auto hun kind(eren) brengen en halen een Vignet kunnen geven voor kortdurend stilstaan op de Hagepreekgang ingang Rouaansekaai. Dit zal de veiligheid voor de kinderen zeker ten goede komen tijdens het wegbrengen en halen. Een pluim voor de oplossing van de gemeente Middelburg.

Ga naar de bovenkant